Tijdlijn IZP project

MAART 2022 - APRIL 2023

MAART 2022

Implementatie

 • Iedereen kan werken met het herziene IZP

 • NIK-coördinator is aanjager voor implementatie eerste/tweedelijn

 • KCT-contactpersoon is aanjager voor implementatie UMC

 • Voor alle kinderen aangemeld bij een KCT of NIK-organisatie wordt binnen 8 weken na aanmelding een IZP opgestart

OKTOBER 2022

EVALUATIE

 • Evaluatie IZP 2.0 aan de hand van interviews en vragenlijsten onder ouders en zorgverleners

 • KCT- contactpersoon en NIK-coördinator benaderen ouders en zorgverleners voor deelname interview en vragenlijst

 • Onderzoekers voeren interviews uit

MAART 2023

AANPASSING NAAR IZP 3.0

 • Onderzoekers analyseren de resultaten uit interviews en vragenlijsten

 • Op basis van de analyse wordt in de kerngroep besloten welke aanpassingen gedaan worden

 • Op basis van deze besluiten wordt IZP 2.0 aangepast naar IZP 3.0

 • Onderzoekers zijn aanjager aanpassing IZP

30 APRIL 2023

EINDE PROJECT