top of page
Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoeksproject bestaat uit twee delen: een vragenlijst en een groepsinterview. De vragenlijst is gesloten. U kunt nog wel meedoen met een groepsinterview. Het is belangrijk dat u de informatie op deze website rustig doorleest voordat u besluit of wilt deelnemen. 

Groepsinterview

Het groepsinterview gaat over de ervaringen van zorgverleners met het IZP 2.0 in de praktijk. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het proces van opstellen en werken met het IZP 2.0. Het groepsinterview duurt ongeveer anderhalf uur. 

Aan- en afmelden

Als u wilt meedoen aan het groepsinterview, kunt u zich aanmelden via het  volgende aanmeldformulier. 

 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. 

Als u niet mee wilt doen, hoeft u niets te doen. U mag ons daar natuurlijk wel een bericht over sturen. Zo weten we dat we u geen herinnering voor het onderzoek hoeven sturen. U hoeft ons niet te vertellen waarom u niet mee wilt doen.

Als u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Dat kan ook tijdens het onderzoek. Ook dan hoeft u niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden wel gebruikt voor het onderzoek.

Er is een vergoeding voor deelname aan het groepsinterview onderzoek. 

Mogelijke voor- en nadelen

Deelname aan dit onderzoek heeft geen direct voor- of nadeel voor u. Voor de toekomst levert het onderzoek wel nuttige gegevens op over het gebruik van het Individueel Zorgplan. Dit kan helpen het Individueel Zorgplan te verbeteren.

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt. Elke deelnemer krijgt in onze onderzoeksadministratie een code. Twee onderzoekers uit het onderzoeksteam (Judith Aris en Chantal Joren) weten welke code u heeft. Dit is nodig om gegevens uit de vragenlijst te kunnen koppelen aan de gegevens uit het interview of aan gegevens uit een eventueel vervolgonderzoek. Wanneer er over het onderzoek gesproken of geschreven wordt, zal niemand weten of het uw antwoorden waren.

 

Voor het starten van de vragenlijst en het interview wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen. Als u deze ondertekent of digitaal bevestigt, geeft u toestemming voor het verzamelen en bewaren van uw gegevens. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Het kan zijn dat de onderzoekers uw antwoorden later ook nog kunnen gebruiken voor extra onderzoek. Ook dan gaat het om onderzoek gericht op het verbeteren van zorg voor kinderen met een ernstige aandoening. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u het goed vindt dat uw gegevens gebruikt worden voor toekomstig onderzoek.

Willen andere onderzoekers de gegevens uit dit onderzoek gebruiken? Zij moeten dan eerst toestemming vragen aan de onderzoekers onderaan deze website. Het gaat dan altijd om anonieme onderzoeksgegevens. Niemand zal weten dat u heeft meegedaan aan dit onderzoek.

Op het toestemmingsformulier wordt ook gevraagd of we u in de toekomst nog een keer mogen benaderen voor onderzoek. Het onderzoek zal dan ook gericht zijn op verbeteren van zorg voor kinderen met een ernstige aandoening.

De onderzoekers bewaren uw gegevens 15 jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd.

bottom of page