top of page

Welkom op de website over het onderzoeksproject naar hoe het Individueel Zorgplan (IZP) beter gemaakt en geïmplementeerd kan worden. Hier vindt u informatie over het onderzoek, het IZP 2.0 en hoe u zelf kunt deelnemen aan het onderzoek. Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. Ook kunt u ons via mail of telefonisch bereiken. De contactinformatie vindt u onderaan deze pagina.

Dit onderzoek wordt gedaan door onderzoekers in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), in samenwerking met onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Universitaire Medische Centra Amsterdam (UMC Amsterdam). Naast deze onderzoekers zijn Stichting Kind en Ziekenhuis, het Kenniscentrum voor Kinderpalliatieve zorg, alle Kinder Comfort Teams (KCT) en alle regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) betrokken bij het onderzoek. 

Waarom?

Waarom doen we dit onderzoek?

Het Individueel Zorgplan (IZP) is een aantal jaren geleden ontwikkeld om te ondersteunen in de zorg voor een ernstig ziek kind. Het IZP is bedoeld om goede afspraken te maken over de zorg en behandeling van het kind. Zodat het kind de zorg krijgt die bij hem of haar en het gezin past.

 

Een ernstige ziekte die levensbedreigend is, of zorgt voor vroegtijdig overlijden van een kind, brengt zorgen en onzekerheden met zich mee. Voor het kind zelf, en voor de ouders en de rest van het gezin. De zorg voor het kind is intensief en wordt vaak door meerdere zorgverleners gegeven. Behandeling van lichamelijke klachten is belangrijk, maar ook ondersteuning op andere gebieden kan nodig zijn. Zo spelen er soms belangrijke levensvragen of bijvoorbeeld vragen over de opvoeding. De zorg en ondersteuning die wordt gegeven moet dan ook gericht zijn op alle gebieden. Zodat een gezin zo volop mogelijk kan leven.

Kind en ouders, en ook alle betrokken zorgverleners, moeten goed geïnformeerd zijn over de afspraken die gemaakt zijn. Iedereen moet weten wat te doen. Het IZP moet ook helpen de zorg in het ziekenhuis en de zorg thuis en in de eigen omgeving op elkaar te laten aansluiten.

Met dit onderzoek willen we kijken wat de ervaringen van kind, ouders en zorgverleners zijn met het gebruik van het Individueel Zorgplan. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om het Individueel Zorgplan waar nodig te verbeteren. Op deze manier draagt het bij aan goede zorg voor kind en gezin. 

Wilt u meer weten over het onderzoek of hoe u kunt deelnemen? Klik dan links in het menu op de pagina die voor u passend is. 

bottom of page